Year II, July – December 2017, 3 – 4

Shejzat-3+4-2017-1

Mikaela Minga

Praktika shumëzërëshe në Shqipëri dhe itineraret e një aseti kulturor.

Nicola Scaldaferri

La canzone urbana di Shkodër e il canto epico del nord: un incontro con Ramadan Sokoli nel luglio del 1999.

Eno Koço

The Iso(n) – a Participatory Component in the South Albanian Multipart Unaccompanied Singing and in Byzantine Chant

Matteo Mandalà

Kadare e gli altri: esempi di letture d’autore

Bardhyl Demiraj

Jetë rishtarësh shqiptarë në Kolegjin Urban.

Lucia Nadin

Custodi di memoria: l’immenso patrimonio degli archivi veneziani per la storia di Albania.

Italo Sarro

Identità albanese nelle carte degli archivi vaticani.

Carlo Pardi Suma

I documenti sugli affari albanesi nell’Archivio della Farnesina (1919-1945).

Krisztián Csaplár-Degovics

Der schwierige Anbeginn der Staatsbildung in Albanien: Der Konflikt zwischen Ismail Qemali und Esat Pasha Toptani 1913.

Rovena Sakja Godo

Peizazhe shqiptare në faqet e Rivista MensileTouring Club Italiano.

Evalda Paci

Trashëgimia arkivore françeskane, një vlerë e paçmuar në arsenalin e dijes shqiptare.

Marenglen Kasmi

Shqipëria në arkivat gjermane: fondet arkivore, përdorimi dhe veçoritë e këtij dokumentacioni.

David Hosaflook

Arkivi i Shoqërisë Biblike dhe arkiva të tjera “protestante” si burim për historinë moderne shqiptare.

Sokol Çunga

Fondi “Mark Harapi” i AQSh dhe përkthimi i panjohur i Dhiatës së Re dhe disa prurje të reja nga Arkivi i Autoritetit për Informimin me Dosjet e Sigurimit të Shtetit.

Gjovalin Çuni

Arkivi françeskan në bibliotekën “Marin Barleti”, Shkodër. Një vështrim panoramik.

Pranvera Teli (Dibra)

Diplomaci në kushtet e Luftës së Ftohtë. Komiteti i Marrëdhënieve Kulturore e Miqësore me Botën e Jashtme dhe propaganda.

Andi Rëmbeci

Dokumentet pasbizantine të AQSh-së: rasti i kodikut të Korçës nr. 99.

Anila Omari

Gjuha shqipe e teksteve të vjetra në studimet e Rexhep Ismajlit.

Evalda Paci

Kontribute të Rexhep Ismajlit në fushë të studimit të teksteve të vjetra shqipe.