Publications

Dhanil Voskopojari, Mësim hyrës (1802), me një botim kritik të pjesës shqip të përgatitur nga Bardhyl Demiraj, Berk, Tiranë 2022, 200 f., ISBN 978-9928-368-03-4

Cuk Simoni, Jetë shkodrane, Berk, Tiranë 2022, 271 f., ISBN 978-9928-368-00-3

Shuk Gurakuqi, Ditare 1914-1916, 1920, Berk, Tiranë 2022, 168 f., ISBN 978-9928-4666-9-3

Milan Šufflay, Serbët dhe Arbërit - simbioza e tyre në Mesjetë, përktheu nga kroatishtja Arben Ndreca, Berk, Tiranë 2022, 244 f.,  ISBN 978-9928-368-02-7

Giacinto Simini, Një patriot leçez në Shqipërinë osmane, përktheu nga italishtja Alma Hafizi, Berk, Tiranë 2021, 174 f., ISBN 978-9928-4666-1-7

Ernest Koliqi, Hija e maleve - Tregtar flamujsh, botim anastatik, Berk, Tiranë 2020, 441 f., ISBN 978-9928-4627-5-6

Mirdita në arkivin e Propagandës Fide në shekujt XVII-XX,  shqipëroi dhe përgatiti për botim Arben Ndreca, Shoqata e Jezuitëve, Tiranë 2020, 264 f., ISBN 978-9928-4599-3-0

Lazër Shantoja, Tingujt shungullues të shpirtit, Berk, Tiranë 2020, 437 f., ISBN 978-9928-4627-1-8

Ardian Ndreca, Pa pikë pa presje, Onufri, Tiranë 2020, 334 f., ISBN 978-9928-313-42-3

Pjetër Deda, Triskuj të vonuem, Berk, Tiranë 2020, 97 f., ISBN 978-9928-4627-9-4

Fulvio Cordignano, Dizionario italiano-albanese,  botim anastatik, Shoqata e Jezuitëve, Tiranë 2019, VIII+757 f., ISBN 978-9928-4469-8-5

Gjovalin Gjadri, Letra grues seme të vdekun, përktheu nga gjermanishtja Ardian Ndreca, Onufri, Tiranë 2018, 125 f., ISBN 978-9928-261-27-4

L'Albania nell'Archivio di Propaganda Fide, Atti del Convegno Internazionale, Citta del Vaticano, 26-27 ottobre 2015, a cura di Ardian Ndreca, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2017, 366 f., ISBN 978-88-401-5045-1

Italo Sarro, Kontribut për historinë kishtare të Shqipnisë së Epërme. Shek. XVII-XIX, përktheu Arben Ndreca, Botime Françeskane, Shkodër 2015, 228 f., ISBN 978-99956-97-43-3

Italo Sarro, Zoja e Këshillit të Mirë, përktheu Arben Ndreca, Onufri, Tiranë 2017, 215 f., ISBN 987-9928-226-50-1

Dom Ndoc Nikaj, Kujtime të nji jete së kalueme, Onufri, Tiranë 2016, f. 334, ISBN 978-9928-226-23-5

Kuvendi II (1871) dhe Kuvendi III i Arbnit (1895), Botim anastatik, Botime Françeskane, Shkodër 2015, 186 f., ISBN 978-99956-97-45-7

Ardian Ndreca, Kur "Skënderbeu" nuk asht historia e Skënderbeut, me nji paraqitje të Sami Repishtit, Onufri, Tiranë 2008, 55 f., ISBN 978-99943-42-68-6