Year VIII, July – December 2023, 3-4

kopertina_Shejzat_3_4_2016
Italo Sarro

I contrasti dei missionari francescani in Albania con il clero locale e gli ottomani nella prima metà del ‘600

Bardhyl Demiraj - Anila Omari

Il lessico albanese antico nella prospettiva della ricerca filologico-etimologica contemporanea

Migena Shyti Kapllani

Vështrim i përgjithshëm mbi Veprën Pijore (1907-1946)
(vijon nga numri 1-2, 2023)

Gazmend Krasniqi - Vjollca Osja

Modernist features in Ernest Koliqi’s short stories

Gëzim Puka

“Dredhít e Patukut” e Gjergj Fishtës si “dredhi” tekstuale për prurjen e Molierit ndër shqiptarë.

Ledia Dushku

Qeveria e përkohshme e Vlorës dhe reformat laicizuese në fushën arsimore. Një qasje analitike e fokusuar në zonën e Elbasanit

Gjon Boriçi

The beginnings and the main problems of the Communist regime in Albania from November 1944 to October 1945.

RECENSIONE

Mimoza Kore

Anila Omari, Studime rreth shqipes së vjetër (shek. XV-XVIII), Akademia e studimeve albanologjike, Instituti i  Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë 2022, 442f. ISBN 978-9928-394-13-2.

Evalda Paci

Ndahet nga jeta akademiku Bahri Beci (1936-2023)