Year VIII, January – June 2023, 1-2

kopertina_Shejzat_3_4_2016
Matteo Mandalà

Alle origini dell’Odissea deradiana e la fase premilosaica “in italiano”
(parte II, continua dal numero 3-4, 2022)

Andrea Di Giuseppe

Due lettere a Genazzano su fatti prodigiosi occorsi a Scutari nel 1752

Bardhyl Demiraj

Lieber Freund!“ – Über die Beziehung Norbert Jokls zu seinem Adepten Eqrem Çabej

Giuseppina Turano

Completive verbali, nominali e aggettivali: le possibili strutture della lingua albanese

Migena Shyti Kapllani

Vështrim i përgjithshëm mbi Veprën Pijore (1907-1946)

Linda Mëniku - Albana Lilaj

Tirana street naming as a mirror of social and political changes in Albania (1945-1990)

Aljula Jubani

Mbi përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe dhe krijimin e bazës së të dhënave të terminologjisë së fushës

RECENSIONE

Matteo Mandalà

Thomas FRASHËRI, Frashëri: i shquar, i panjohur: Një studim heuristik për t’i shërbyer historisë, Parathënie nga Aurel Plasari, Onufri, Tiranë, 2022, XXXVIII+ 827 p., ISBN 978-9928-391-11-7