Year VI, January-June 2021, 1 – 2

kopertina-Shejzat-1-2-2021

Ardian Ndreca

Për nji histori të lëvizjes feministe në Shqipni.

José M. Floristán

Estradiotes albaneses al servicio de los Austrias españoles (iii): familias Cangadi, Capoisio, Mates y Papada

Italo Sarro

Mons. Benigno Albertini tra servizio pastorale e diplomazia

Matteo Mandalà

L’amore condiviso, l’Arte. Sulla formazione giovanile di Giuseppe Schirò e di Luigi Pirandello (1884-1890)

Salvatore Corso

Marco La Piana (1883-1958): la famiglia d’origine e la vicenda umana e scientifica (II)

Emine Sadiku

Neologjia dhe neologjizmat në prozën e I. Kadaresë

Gjon Boriçi

Forgetting the Soviet Union, but ‘loving’ China. Albania’s foreign policy on 1960.

ARCHIVUM

Lluka Karafili

Manastiri i Shën Todhrit në Kadipashan të Myzeqesë

Lluka Karafili

Manastiri i Shën Mërisë në Ardenicë

Lluka Karafili

Kisha të krishtera që nuk ekzistojnë më

Lluka Karafili

Milovica

RECENSIONE

Evalda Paci

Ernest Koliqi, Hija e maleve; Tregtar flamujsh; novela, botim anastatik, me parathanie nga A. Ndreca, Shêjzat, Botime Berk, Tiranë 2020, ISBN 9 781 234 567897

Gëzim Gurga

Antal Molnár, Confessionalization on the Frontier – The Balkan Catholics between Roman Reform and Ottoman Reality, Viella, Roma 2019, pp. 268, ISBN: 978-88-3313-080-4

Vasil S. Tole

Mikaela Minga, Tinguj që rrëfejnë, tinguj që rrëfehen – Elbasani në regjistrimet etnomuzikologjike të arkivit audiovizual – IAKSA, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranё 2020, f. 286, ISBN 978-9928-289-52-0.

Ardian Ndreca

Albania Sacra. Geistliche Visitationsberichte aus Albanien. 5: Diözese Skutari, Hrg. u. bearbeitet von Peter Bartl, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 909 S., ISBN 9 783447 116138