Year III, January – June 2018, 1 – 2

Shejzat 1+2 2018

Sokol Çunga

Dorëshkrime të reja në greqisht në Arkivin Qendror Shtetëror – Paraqitje e parë

Italo Sarro

Un “principale” albanese nella Venezia del ‘700 tra gioco, divorzio e politica

Kurt Gostentschnigg

Thallóczy and Nopcsa – Two leading Austro–Hungarian albanologists competing for symbolic capital

Carlo Pardi Suma

Il pellegrinaggio mancato alla Chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Scutari (Maggio 1930)

Tomor Osmani

Tre shekuj nga zbulimi i “Mesharit” të Gjon Buzukut

Mikaela Minga

Arkivi audiovizual dhe realiteti diktatorial

ARCHIVUM

Nikë Stajka

Ditët e fundit të lirisë

RECENSIONE

Evalda Paci

Narrativa tragjike e Gjovalin Gjadrit

Rafaela Marteta

Nëse “nuk des kush për kend”, a ka një mënyrë me i pshtue dhimbjes – Shkrimi si terapi për dhimbjen

Viola Isufaj

E dashun …

Besim Kabashi: Automatische Verarbeitung der Morphologie des Albanischen, në “FAU Forschungen, Reihe B: Medizin, Naturwissenschaft, Technik”, Bd. 6. University Press. Erlangen 2015 (Bardhyl Demiraj)

Kurt Gostenschnigg: “Wissenschaft im Spannungsfeld von Politik und Militär: Die österreichisch-ungarische Albanologie 1867-1918. “Wiesbaden: Springer VS 2018. 828 f. (Bardhyl Demiraj)

Kolec Topalli (1938-2018) – nga Anila Omari [Nekrologji]