Tomorr Plangarica, 2016, 1-2

2.50

Description

Pikëvështrime të Lef Nosit për gjuhën shqipe përmes shënimeve të tij dhe letërkëmbimit me personalitete të kulturës dhe shkencës.