Sokol Çunga, 2018, 1-2

2.50

Description

Dorëshkrime të reja në greqisht në Arkivin Qendror Shtetëror. Paraqitje e parë.