Shaban Sinani, 3-4, 2020

2.50

Description

Të birtë e shekullit të ri (I figli del nuovo secolo) di Migjeni e Shekulli i zënë (Il secolo occupato) di Kadare. Uno sguardo comparativo.