Petar Vrankić, 2016, 1-2

2.50

Description

Aktiviteti misionar në Shqipëri në dritën e sinodeve plenare shqiptare të shekujve XVIII dhe XIX.