Mikaela Minga, 2018, 1-2

2.50

Description

Arkivi audiovizual dhe realiteti diktatorial.