Mikaela Minga, 2017, 3-4

2.50

Description

Praktika shumëzërëshe në Shqipëri dhe itineraret e një aseti kulturor.