Majlinda Bregasi, 2016, 3-4

2.50

Description

Sintaksa e një radhe në bisedë. Njësitë përbërëse të radhës.