Lucia Nadin, 2016, 3-4

2.50

Description

Ndikimi i mitit të Skënderbeut në teatrin venedikas të ‘700.