Kurt Gostentschnigg, 2016, 3-4

2.50

Description

Krali kundër Pekmezit – Lufta në Komisinë Letrare Shqipe në Shkodër 1916–1918.