Johannes Koder, 2018, 3-4

2.50

Description

Illyrikon dhe Illyrios. Emra gjeografikë dhe etnikë të familjes së fjalës *illyr në burimet bizantine.