Giuseppina Turano, 2019, 1-2

2.50

Description

Përkthimi ndërgjuhësor dhe ai ndërkulturor. Problemi i marrëdhënies me alteritetin: rasti i romanit Prilli i thyer i Ismail Kadaresë.