Bashkim Shehu, 2016, 3-4

2.50

Description

Mesdheu si realitet dhe imagjinatë.