Bardhyl Demiraj, 2019, 1-2

2.50

Description

Enigma filologjike në Gravurën e Ardenicës.