Bardhyl Demiraj, 2017, 3-4

2.50

Description

Jetë rishtarësh shqiptarë në Kolegjin Urban.