Andi Rembeci, 2020, 1-2

2.50

Description

Tri dorëshkrime në greqisht në AQSH, tregues të iluminizmit evropian në Lindjen osmane të shek. XVIII.