Albert P. Nikolla, 2017, 1-2

2.50

Description

Vështrim antropologjik mbi dhunën ndaj Kishës Katolike në vitin 1967.